Hakkımda

Doç. Dr. Aziz Bora Karip, çok uzun süre İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmış, Ocak 2020 tarihi itibarı ile yöneticisi olduğu kliniğinden ayrılmış ve çalışmalarına özel muayenehanesinde devam etme kararı almıştır.

2010-2020 yılları arası on yıllık süreçte çalışmış olduğu klinikte 3000′ e yakın obezite cerrahisi işlemi gerçekleştir-il-miş olup, bu hastaların büyük kısmının tedavilerini ve takiplerini üstlenmiştir.

Doç. Dr. Karip binlerce acil ve acil olmayan laparoskopik ameliyat gerçekleştirmiştir. Laparoskopik ameliyatların yanında endokrin cerrahi, meme cerrahisi, safra cerrahisi ve sindirim sisteminin bir parçası olarak makat bölgesinin hastalıkları ve cerrahisi ile de özel olarak ilgilenmektedir.
Dr. Karip’in tedavi prensipleri dinle, anla, anlat, ortak çözüm bul şeklinde hastayı da tedavi sürecine katan, kararların ortak verildiği bir anlayıştır.

Tedavi edilen hastalıklar

 • Sindirim Sistemi Kanserleri
 • Rektum Kanseri
 • Kolon Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Morbid Obezite Cerrahisi
 • Bariatrik Cerrahi
 • Obezite Revizyon Cerrahisi
 • Mide Hastalıkları
 • Kıl Dönmesi
 • Hemoroid hastalığı
 • Laparoskopik ve Açık Kasık ve Karın Fıtıkları
 • Safra Kesesi Taşları
 • Meme Hastalıkları
 • Tiroid-Guatr
 • Mide Fıtık
 • Perianal Fistüller
 • Anal Fissür
 • Perianal Abse
 • Anal Bölge Hastalıkları
 • Endoskopik Obezite Tedavisi
 • Laparoskopik Reflü Cerrahisi
 • Laparoskopik Kolesistektomi
 • Anorektal Bölge Cerrahisi
 • Polipler
 • Meme Kisti
 • Meme Kanseri
 • Pilonidal Sinüs