Hemoroid Hastalığı

Hemoroid Hastalığında Ameliyat Dışı Tedaviler

İç hemoroidlerin tedavisinde birden fazla ameliyatsız yöntem mevcuttur. Yapılan bir çok çalışma bu ameliyat dışı yöntemlerin başarısını birbirine denk bulsa da önemli olan hangi hastaya hangi yöntemin uygun olduğunu belirleyebilmektir. Ameliyatsız hemoroid tedavileri şu şekildedir:

Lastik bant ligasyonu

Lastik bant ligasyonu, 2. derece hemoroidler için en çok kullanılan yöntemdir. Tecrübe gerektirir, usulüne uygun ehil ellerde yapılırsa 3. derece iç hemoroidlerde de başarılı olabilir. Lastik bantla hemoroid bağlama işlemi uygun hastaların % 75’inde etkili olmasına rağmen, dışarıya çok sarkan hemoroidleri yeterli tedavi etmez.

Mor ötesi ışıkla pıhtılaştırma, elektrikle pıhtılaşma

Mor ötesi ışıkla pıhtılaşma evre I ve II ve bazı evre III hemoroidler için iyi sonuç verir. Bu yöntem, doğru hasta seçimi ile lastik bantlama kadar etkili olabilir.

Elektrik pıhtılaştırma tedavisinde bir koter yardımı ile genişlemiş damarlar yakılıp kapatılır. Kısa vadede özellikle kanama kontrolünde oldukça etkilidir.

Skleroterapi ve kriyoterapi (dondurma tedavisi)

Skleroterapi erken evre iç hemoroidlerin tedavisini sağlayabilir. Bununla birlikte, skleroterapi ve kriyoterapi çok nadiren kullanılır ve genellikle derece 1. veya 2. derece hemoroid için uygundur. Diğer yöntemlere göre ağrı biraz daha yüksektir.

Lazer tedavisi ve radyo dalgası ile ablasyon

Birden çok lazer tipi ve uygulama yöntemi mevcuttur. Damarları yakmaya, kapatmaya yönelik tüm yöntemlerde ana sorun yeterli ısıyı verebilmektir. Isı az verilirse damarlar kapanmaz ve tedavi başarısı düşer. Isı çok verilirse hem etraf dokular ısınır şiddetli ağrı olur hem de doku yanıklarına bağlı yan etkiler artar.

Burada önemli olan dokuya ne kadar ısı verdiğini takip eden, ısı çok artarsa enerjiyi kontrol eden kesen sistemlerin kullanımıdır. Tedavide kullanılan her lazer cihazı hemoroid tedavisine uygun değildir.

Radyo dalgası ile ablasyon da iyi seçilmiş, işleme uygun hastalarda iyi sonuçlar vermektedir.

Yukarda anlatılan ameliyat dışı tedavilere uygun olmayan hastalar 

  • Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS): Bu hastalarda işlem sonrası komplikasyon artmakta ve kötü iyileşme riski artmaktadır.
  • İmmün (bağışıklık sistemi) yetmezliği
  • Kanama bozukluğu olan, kanama riski yüksek kişiler
  • İnflamatuar bağırsak hastalığı
  • Gebelik: bu hastalarda genelde işlem yapılması kaçınılmaz ise ameliyat tercih edilmelidir.
  • Hemen doğum sonrası dönem
  • Çepeçevre makat sarkması
  • Derin çatlağı (fissürü) olan hastalar veya enfeksiyon
  • Tümör

Hemoroid Ameliyatları Nelerdir?

Yorumlar kapalı.